Min arbejdsproces og tilgang til at lave tegneserier er ofte intuitiv. Mine manuskripter forandrer sig som regel meget i den proces der foregår fra skitse til rentegning. Tekst og billede skal i en tegneserie supplere hinanden lydefrit. Det lyder som en selvfølge, men i praksis er det en langstrakt, kompliceret proces, hvor selv små forandringer kan have store konsekvenser. Sådan var det også med “Fisk”.
“Fisk” er en pantomimeserie dvs. uden fortællende ord i bobler og tekstkasser. Det oprindelige manuskript til “Fisk” var mere end dobbelt så langt som den færdige serie og serien forandredede sig undervejs, nye indfald kom hele tiden til og noget jeg havde taget for givet, viste sig pludselig betydningsløst i en større sammenhæng. Begrebet "kill your darlings" fik en meget præcis betydning i en meget dynamisk arbejdsproces.
“Fisk” udkom på Paw Mathiasens forlag “Farenheit” i 1994 med god fødselshjælp fra mine venner og kollegaer Bering Haarup og Mårdøn Smet. Også “Fisk” fik udgivelsesstøtte fra Seriefonden, Kulturminsteriets daværende støtteordning til tegneserier.
“Fisk” blev i 2004 genfødt som “Fish” og udkom i USA på endnu en god ven og kollega, Henrik Rehr´s forlag KRP denne gang støttet af Litteraturrådet, endnu en forhenværende kulturministeriel støtteordning.